CasinoKoksijde, culturele parel in de Westhoek

DOOR VEERLE DECROOS

Met deze slagzin opende het cultuurcentrum 20 jaar geleden haar deuren en kwam het als nieuwe speler in het culturele veld te staan. Met een mooie theaterzaal met 430 zitplaatsen en een polyvalente feestzaal, was het zaak om het cultuurcentrum vaste voet aan de grond te doen krijgen en haar plek in het culturele landschap gedurende de daarop volgende jaren te vrijwaren.

Veerle Decroos, directeur CasinoKoksijde (c) Nathalie Martens
Anno 2020 bereikt het cultuurcentrum jaarlijks zo’n 50.000 bezoekers voor enerzijds haar eigen programma en anderzijds het gastprogramma dat door de vele verenigingen, organisatoren en partners wordt aangeboden. Het cultuurcentrum bereikt met haar eigen programma een ruim publiek uit Koksijde (45%) en de brede regio (55%) en is hiermee een gevestigde waarde geworden in het culturele landschap van de Westhoek en Westkust.

Om het eigen aanbod vorm te geven, staan de programmatoren elk jaar voor de uitdaging om een aantrekkelijk aanbod samen te stellen en een selectie te maken uit de vele voorstellingen die gemaakt worden. Bij de keuze van de voorstellingen hanteren de programmatoren een aantal duidelijke principes.

Diversiteit en kwaliteit

Het cultuurcentrum wil zich profileren als een cultuurhuis met ruimte voor diversiteit in het programma. Daarom programmeert het cultuurcentrum naast podiumkunsten ook film, schoolvoorstellingen en educatie. Een belangrijke bijdrage in het bereiken van verscheidenheid wordt geleverd door de talrijke huurders en externe organisatoren. Zij zorgen voor een zeer divers aanbod dat aanvullend werkt op het eigen programma en daardoor vaak een ander publiek bereikt.

Diezelfde diversiteit wil het CasinoKoksijde ook binnen de podiumkunsten bereiken door aandacht te hebben voor zeer uiteenlopende podiumgenres. Onder de noemer podiumkunsten vallen zowel theater, muziektheater, muziek (met de subgenres pop, rock, jazz, klassiek, wereldmuziek), circus, dans, performance, digitale kunsten, familievoorstellingen enzovoort. Het cultuurcentrum wil voor elk van deze genres aandacht hebben en probeert deze verscheidenheid ook een stem te geven in haar programma, zodat de cultuurliefhebber een fijne doorsnede krijgt van het rijke culturele Vlaamse (en buitenlandse) veld.

Bij de selectie is de kwaliteit een zeer belangrijke graadmeter. Om die kwaliteit te beogen worden diverse criteria gehanteerd: technische, financiële, inhoudelijke, maatschappelijke relevantie, uitvoerders, enz. En om die kwaliteit te meten en te waarborgen zetten de programmatoren sterk in op het opvolgen van het aanbod door middel van overlegfora, prospecties, recensies, enz.

Verdieping en omkadering

Om de kwalitatieve beleving van een voorstelling te verhogen en het publiek een inkijk te geven in het maakproces, de achterliggende ideeën en artistieke keuzes, zet het cultuurcentrum ook in op verdieping en omkadering. Dit gebeurt steevast bij schoolvoorstellingen door het aanreiken van lesmappen, voor- en nabesprekingen en het project aWAKe: een samenwerking met de Westhoek Academie Koksijde waarbij school- en familievoorstellingen ingeleid worden in de klas of een fijne nabespreking krijgen. In de toekomst wil het cultuurcentrum intekenen op het project Kort voor de Klas, die via digitale weg de leerlingen wil voorbereiden op een schoolvoorstelling en het bezoek aan het cultuurcentrum. Maar ook voor avondvoorstellingen krijgt de cultuurliefhebber de kans zich te verdiepen in de voorstelling door duiding via inleidingen, nabesprekingen en de avondflyer.

Bij de Buren Bos
Partners

Omdat bij het samenstellen van een programma ook altijd harde keuzes moeten gemaakt worden en veel ook niet kan gepresenteerd worden, breidt het cultuurcentrum haar eigen aanbod uit door samenwerkingen met diverse partners.

Omdat sommige producties te grootschalig of te duur zijn bestaat sinds vele jaren een fijne samenwerking met collega-cultuurhuizen. Vier keer per jaar wordt een bus ingezet voor grote producties in Brugge, Kortrijk, Oostende, Duinkerke, enz.  Dit resulteert in een fijne wisselwerking tussen beider publiek. Omdat deze busuitstappen succesvol zijn over de hele lijn, is er momenteel een subsidieaanvraag lopende bij de Vlaamse gemeenschap om deze samenwerking te continueren en te verdiepen onder de noemer “Bij de Buren”. Een ander fijn samenwerkingsverband is Toernee Mondial: met diverse Vlaamse cultuurhuizen worden internationale groepen op tournee gezet in Vlaanderen en worden hotel- en reiskosten gedeeld. Het stelt ons in staat om dure, internationale producties toch een plek te geven op ons podium. Andere fijne partners vinden we voor de uitbouw van het educatieve aanbod met o.a.  Actueel Denken & Leven en Davidsfonds Academie. Sinds enkele jaren worden deze lezingen aangevuld met een cursussenreeks i.s.m. UGent.  Door het grote succes wil het cultuurcentrum hier in de toekomst verder op inzetten.

Sint-Pieterskerk (c) Gijs Sohier

 

Extra muros

Om nieuw publiek aan te trekken, treedt het cultuurcentrum af en toe buiten haar eigen muren. Zo organiseerde het al fijne locatievoorstellingen in woonzorgcentra (Zeal Ensemble, Studio Orka, streamingproject), op het strand (het project Strand), op het kerkhof (Graven Spreken) en op andere fijne locaties. Ook de reeks Klassiek Op Zondag wordt steevast op de site Ten Bogaerde georganiseerd om volop van deze waardevolle historische site te genieten. En eenmaal per jaar organiseren we een sfeervol (kerst)concert in de St.-Pieterskerk te Koksijde-Dorp.

Toekomstplannen

Omdat de maatschappij in constante evolutie is en digitale media alsmaar meer een plek verwerven in ons dagelijks leven, zien we dat deze trend zich ook verder zet in de kunsten.  CasinoKoksijde volgt deze trend op de voet en wil in de toekomst blijven onderzoeken welke plek digitale media kunnen innemen. Zo werd in de afgelopen 20 jaar overgestapt van een papieren dagboek naar een digitale agenda om de zaalhuur in goede banen te leiden. Ook zette het cultuurcentrum grote stappen voorwaarts in het aanbieden van online tickets aan haar publiek. Maar ook in het programma sijpelt de technologische evolutie door. Zo werd in oktober 2019 voor de eerste keer een voorstelling gestreamed in een woonzorgcentrum, tot grote tevredenheid van de bewoners. Maar ook gezelschappen deinzen er niet voor terug om hoogtechnologische snufjes te verwerken in hun voorstelling. We verwachten dat deze evolutie haar weerslag zal vinden in het toekomstige programma en wellicht ook een jonger, nieuw publiek zal kunnen bekoren.

Omdat de jeugd onze toekomst is en het belangrijk is om de culturele microbe van jongs af aan te planten, zet het cultuurcentrum naast het reguliere scholenaanbod ook in op familievoorstellingen. Niets is leuker dan met het gezin genieten van een mooie voorstelling en een fijne workshop. We hopen dit familieaanbod in de toekomst te kunnen verruimen.

20 jaar geleden was CasinoKoksijde een verbluffend, spiksplinternieuw gebouw, uitgerust “comme il faut”, maar om de cultuurliefhebber van morgen nog steeds op een aangename manier te kunnen verwelkomen, liggen momenteel plannen op tafel voor een renovatie. We dromen van een nieuwe onthaalbalie, een grotere, gezellige foyer, een feestzaal die voldoet aan de zeer uiteenlopende technische wensen van de huurder en de vlakke vloer-voorstellingen, aangename loges, extra ruimte voor vergaderingen, voor artiesten in residentie en voor grootschaligere projecten,… dit alles en veel meer staat op onze verlanglijst. Als dit project op de politieke agenda wordt gezet, hopen we ons publiek tijdens de volgende 20 jaar nog beter te kunnen dienen en een mooi vervolg te kunnen geven aan de eerste succesvolle 20 jaar.  We zien u graag komen!