'The Fouding Lady' Ann-Sofie Beun

TEKST: VEERLE DECROOS - FOTO: NATHALIE MARTENS

Een gesprek met ‘the founding lady’ van dit cultuurcentrum kon natuurlijk niet ontbreken. Ann-Sofie Beun startte meteen na haar opleiding kunstgeschiedenis met haar carrière aan de gemeente in Koksijde, eerst op de cultuurdienst, later als directeur van het cultuurcentrum en op dit moment als afdelingshoofd Vrije Tijd.

Ann-Sofie, je was erbij toen het cultuurcentrum de deuren openzwaaide op 1 januari 2000 en je kan jezelf dus tot de pioniers rekenen. Hoe kijk je terug op die openingsperiode?

Als een zeer hectische periode, maar wel één die mij als toenmalig diensthoofd heel veel voldoening gaf. Het gevoel heerste dat ik aan iets groots en belangrijks meehielp en op die manier toch wel een beetje mee geschiedenis aan het schrijven was. Ik wou het ook goed doen, voor mezelf én voor de vele mensen die op de één of andere manier hun steentje bijdroegen tot het welslagen van dit project, zowel rechtstreeks als onrechtstreeks (het bestuur, de bewoners, de toekomstige klanten, de stakeholders…). Er hing toch veel van af zoals het imago van het cultuurcentrum en de gemeente Koksijde in het algemeen. Je kan maar één keer knallen en dat was toch een grote verantwoordelijkheid om dragen, vond ik. Bovendien, wat weinigen weten, is dat het project CasinoKoksijde er eigenlijk maar is kunnen komen door een zeer vroeg inspelen van het gemeentebestuur op de door het Vlaamse niveau voorziene subsidiemogelijkheden voor de bouw van een nieuw cultuurcentrum en daarbij aansluitend de inplanting van de bouw van een nieuwe bibliotheek. De mist ingaan zou dan ook nog eens grote financiële consequenties voor de gemeente gehad hebben.

'The Founding Lady' Ann-Sofie Beun
(c) Nathalie Martens
Jij was tot dan diensthoofd van de cultuurdienst en kreeg er plots een hoop nieuwe taken en personeel bij. Hoe voelde die schaalvergroting?

Als een hele uitdaging (lacht)! Plots ging ik van 3 naar maar liefst 15 medewerkers. Ik geef eerlijk toe: in het begin was dit wel wat zoeken, temeer het overgrote deel van deze medewerkers, ofwel nog op een andere dienst waren tewerkgesteld (vb. Jeugddienst) en dus her en der verspreid zaten over de gemeentelijke gebouwen, wat natuurlijk niet erg bevorderlijk was naar samenwerking of communicatie toe, ofwel pas officieel op 1 januari 2000 in dienst traden, waardoor we de tijd niet hadden om elkaar te leren kennen, laat staan dat iemand zich zou kunnen inwerken in de nieuwe job. Heel wat dingen waren één groot vraagteken en bijgevolg ging je vooral op jouw eigen gevoel en verstand af maar ook en vooral op de goodwill en de zelfredzaamheid van je medewerkers. Zo herinner ik me o.a. een algemeen overleg, kort voor de opening, met alle ‘toekomstige casinomedewerkers’ waar de praktische aanpak werd besproken, maar dat evenzeer een kennismakingsvergadering met alle collega’s was.

Gelukkig had ik een supergemotiveerde ploeg: allemaal enthousiaste mensen met een goede dosis verstand die wisten wat er van hen verwacht werd en hun uiterste best deden om dit project te laten slagen. Bovendien had op onze theatertechnici Miguel Rooms en Lode Denturck (†) en de zaalverantwoordelijke Hilde Huyghe na, niemand ervaring in een cultuurcentrum. We hebben toen wel het grote geluk gehad dat Frank Maes, enkele maanden voor de opening aangesteld als cultuurfunctionaris,  verschillende maanden stage heeft mogen lopen in cc De Brouckère in Torhout. Uit die stageperiode hebben we zeer veel geleerd, iets waar ik toenmalig directeur Michiel Mestdagh trouwens nog steeds zeer dankbaar voor ben.

Op een gegeven moment werd beslist de structuur te veranderen en werd de cultuurdienst losgekoppeld van het cultuurcentrum. Wanneer gebeurde dat en hoe verliep die overgang?

Dat was in 2002. Het toenmalig nieuwe Cultuurdecreet schiep nieuwe uitdagingen voor de gemeenten, maar ook op professioneel vlak voor mij. Zo kreeg ik de kans om te bevorderen naar de functie van afdelingshoofd Vrije Tijd-cultuurbeleidscoördinator, een overkoepelende functie over de verschillende vrijetijdsdiensten heen zoals de musea, de dienst Cultuur, de bibliotheek, het cultuurcentrum CasinoKoksijde maar ook de nietculturele diensten als Sport, Jeugd en Zwembaden. Over die beslissing ben ik wel niet over één nacht ijs gegaan, omdat mijn taakinhoud toch wel drastisch zou wijzigen. Maar het feit dat ik het cultuurcentrum in goede handen kon achterlaten, heeft voor mij
wel de doorslag gegeven. Mijn opvolgster, toenmalig cultuurfunctionaris programmatie Veerle Decroos, was voldoende klaargestoomd om de functie als directeur van het cultuurcentrum over te nemen, iets wat ze tot op de dag van vandaag trouwens met brio vervult.

Intussen is het cultuurcentrum 20 jaar verder. Hoe kijk je terug op deze periode?

Met veel trots en fierheid. 20 jaar is een groot stuk van een mensenleven hé. Koksijde is in die 20 jaar serieus geëvolueerd op velerlei gebied en dat bedoel ik in positieve zin. Ook het cultuurcentrum: er is een duidelijke visie binnen het cultuurcentrum en de programmatie is er doorheen de jaren alleen maar op vooruit gegaan. Dit zorgt ervoor dat het cultuurcentrum zich doorheen de jaren heeft weten te profileren als een cultureel onmisbare icoon in de regio (Westhoek én Westkust).

De kwaliteit die het centrum intussen uitstraalt mede en vooral dankzij het Casinoteam en hun onvoorwaardelijke inzet, loont: ons klantenbestand is nog steeds in stijgende lijn. Men komt van ver in Vlaanderen, zelfs zo dat tweede verblijvers of toeristen hun weekend aan zee plannen in functie van een theater- of muziekvoorstelling in het
cultuurcentrum.

Hoe hoop je dat het cultuurcentrum evolueert de volgende 20 jaar?

Ik heb veel verwachtingen over het geplande project Casino2020 waarin het de bedoeling is om het cultuurcentrum een face-over te geven teneinde een antwoord te kunnen bieden op de vele maatschappelijke uitdagingen die zich stellen. Als cultuurcentrum moeten we daar actief op anticiperen en inspelen zodat we voor ons publiek actueel, maar ook relevant blijven.

Heb je nog een verjaardagwens voor het jarige centrum?

Niet alleen 20 jaar ouder maar ook 20 jaar beter! Proficiat.