• Vorming
Prijs
10 euro per lessenreeks
Duur
ca. 120 min.
Organisatie
UGent

PAS OP! Je koopt meteen een ticket voor de drie lezingen ivm Bewegen en sport.

logo UGent

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Vakgroep Bewegings –en Sportwetenschappen

De huidige maatschappij is gekenmerkt door een sterke vergrijzing, en de daaraan gekoppelde verouderingsprocessen in de bevolking. Deze vergrijzing gaat tevens gepaard met grote financiële uitdagingen, vooral door de toegenomen kost voor gezondheidszorg. Gezond ouder worden is dan ook van groot maatschappelijk belang en moet hoge prioriteit krijgen.

Maandag 12 december 2022

LOPEN EN WANDELEN: VOOR ALLE LEEFTIJDEN.

Prof. Veerle Segers

Naast de positieve effecten van bewegen moet er tevens aandacht besteed worden aan het vermijden van negatieve aspecten van bewegen. Inherent aan bewegen is opleggen van belasting aan het lichaam. De mate waarin het lichaam dit aankan wordt de belastbaarheid van het lichaam genoemd. Een belasting die kleiner of ten hoogste gelijk is aan de belastbaarheid van het bewegingssysteem heeft een bio-positief effect en in de omgekeerde situatie een bio-negatief effect.  

Wandelen en lopen zijn de twee meest courante vormen van bewegen in zowat alle leeftijdscategorieën. Binnen deze lezing wordt ingegaan op bio-positieve effecten van lopen voor het bewegingsapparaat en hoe we bio-negatieve effecten kunnen vermijden. Hierin wordt dieper ingegaan op recent onderzoek van de onderzoeksgroep, waaruit blijkt dat men de belasting van het lichaam tijdens lopen kan verminderen door aanpassingen in de loopstijl.