• Vorming
Prijs
10 euro per lessenreeks
Duur
ca. 120 min.
Organisatie
UGent

Vanaf 29 augustus kunt u online of aan de balie van het cultuurcentrum tickets reserveren.

logo UGent

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Vakgroep Bewegings –en Sportwetenschappen

De huidige maatschappij is gekenmerkt door een sterke vergrijzing, en de daaraan gekoppelde verouderingsprocessen in de bevolking. Deze vergrijzing gaat tevens gepaard met grote financiële uitdagingen, vooral door de toegenomen kost voor gezondheidszorg. Gezond ouder worden is dan ook van groot maatschappelijk belang en moet hoge prioriteit krijgen.

Maandag 5 december 2022

DE ROL VAN FYSIEKE ACTIVITEIT OP DE FYSIEKE EN COGNITIEVE GEZONDHEID.

Prof. Greet Cardon

Bewegen heeft een belangrijke impact op onze verouderingsprocessen en wie meer beweegt heeft een sterk verminderd risico op een aantal chronische aandoeningen. Uit recent onderzoek blijkt bovendien dat beweging een belangrijke rol kan spelen in het tegengaan van de vermindering van de mentale en cognitieve gezondheid bij het ouder worden. Zo lijkt een belangrijke rol weggelegd voor beweging in de strijd tegen de zogenaamde “dementie tsunami”, die met de vergrijzing van de maatschappij gepaard gaat. In deze lezing wordt toegelicht wat we weten over de link tussen beweging en gezondheid en meer bepaald wat we weten over de link tussen bewegen en cognitie. Daarnaast wordt toegelicht welke vormen van beweging het meest veelbelovend zijn om de strijd tegen dementie of vermindering van cognitieve functies bij het ouder worden tegen te gaan en wat belangrijke factoren zijn om in beweging te blijven.