• Vorming
Prijs
10 euro per lessenreeks
Duur
ca. 120 min.
Organisatie
UGent

Vanaf 29 augustus kunt u online of aan de balie van het cultuurcentrum tickets reserveren.

logo UGent

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

Vakgroep Bewegings –en Sportwetenschappen

De huidige maatschappij is gekenmerkt door een sterke vergrijzing, en de daaraan gekoppelde verouderingsprocessen in de bevolking. Deze vergrijzing gaat tevens gepaard met grote financiële uitdagingen, vooral door de toegenomen kost voor gezondheidszorg. Gezond ouder worden is dan ook van groot maatschappelijk belang en moet hoge prioriteit krijgen.

Maandag 28 november 2022

HET BELANG VAN WEINIG ZITTEN NAAST VEEL BEWEGEN.

Prof. Marieke De Craemer

Sedentair gedrag of zitgedrag omvat alle gedragingen die men al zittend uitvoert, zoals bijvoorbeeld tv-kijken, lezen en aan tafel zitten tijdens maaltijden. Naast voldoende bewegen is het van belang om het langdurig zitten zoveel mogelijk te beperken. Sommige mensen zijn bijvoorbeeld wel voldoende actief maar zitten de rest van de dag veel. Veel bewegen en veel zitten sluiten elkaar niet uit, maar kunnen ook samengaan. In deze lezing wordt dieper ingegaan op het mechanisme van langdurig zitten, de mogelijke gevolgen voor de gezondheid en welke kleine aanpassingen we kunnen doen in het dagelijkse leven om ons zitgedrag te doorbreken en het langdurig zitten te verminderen.