• Vorming
Prijs
10 euro per lesonderwerp
Duur
ca. 120 min.
Organisatie
UGent ism lokaal bestuur Koksijde

FACULTEIT GENEESKUNDE EN
GEZONDHEIDSWETENSCHAPPEN
VAKGROEP INWENDIGE ZIEKTEN EN PEDIATRIE

Verkoop vanaf 30 augustus.

Hart- en vaatziekten zijn nog steeds de meest frequente doodsoorzaken, maar hebben tevens een belangrijke impact op het functioneren van de persoon in het dagdagelijks leven. De aanpak onderging een enorme evolutie over de afgelopen 50 jaar, zowel door de ontwikkeling van geneesmiddelen als door het gebruik van ballonnen, stents, kunstkleppen, pacemakers, defibrillatoren en technieken om ritmestoornissen te corrigeren. Maar zoals het spreekwoordelijk wordt gezegd, “voorkomen is beter dan genezen”. Preventie blijft essentiëel.

MAANDAG 14 FEBRUARI 2022
PREVENTIE MEER DAN OOIT VAN BELANG
Prof. dr. E. Rietzschel

Cardiovasculaire ziekten worden momenteel grotendeels gestuurd door risicofactoren zoals roken, hoge bloeddruk, lipidenstoornissen, diabetes en stress, al dan niet met een familiale belasting als ondertoon. Een preventieve aanpak om deze factoren te controleren of beter nog te corrigeren is uitermate belangrijk om ziekte en overlijden te voorkomen en zal bovendien kosten-effectief zijn voor de maatschappij.

MAANDAG 21 FEBRUARI 2022
AANPAK VAN RITMESTOORNISSEN IN 2021
Dr. F. Van Heuverswyn

Ritmestoornissen geven niet alleen hinder, maar zijn ook een belangrijke oorzaak van een plotse dood. De hedendaagse stand van zaken omtrent de aanpak en behandeling van hartritmestoornissen zal worden toegelicht, zowel voor wat betreft bradycardie als tachycardie. De aandacht zal worden toegespitst op de diagnostiek en behandelingsmodaliteiten (pacemaker defibrillator, ablatie,…)

MAANDAG 7 MAART 2022
HERSTELLEN VAN WAT HET NIET MEER DOET
Dr. M. De Pauw

Cardiologen zijn bij het brede publiek bekend als “fiksers”. Heel wat afwijkingen in hart- en bloedvaten laten immers toe om een afwijking (vernauwing, lekkende klep,…) te herstellen of te vervangen. Toch kan niet zomaar alles altijd en overal. De uitdaging is precies om, op het juiste tijdstip de correcte keuze te maken voor de individuele patiënt, met als doel een langere en betere overleving.