Het overlegcomité nam opnieuw extra maatregelen om de viruscirculatie te beperken. Welke gevolgen heeft dit voor je bezoek aan het cultuurcentrum?