• Vorming
Prijs
10 euro per lessenreeks
Duur
ca. 120 min.
Organisatie
UGent

Vanaf 29 augustus kunt u online of aan de balie van het cultuurcentrum tickets reserveren.

logo UGent

Marine Biology Research Group

Vakgroep Biologie

In deze lessenreeks wordt inzicht gegeven in het belang van mariene voedselwebben en biodiversiteit, hoe mariene ecosystemen worden bedreigd door menselijke activiteiten en welke kennis er noodzakelijk is om een duurzaam beheer van de zee te waarborgen

Maandag 24 oktober 2022

MENSELIJKE INVLOEDEN OP MARIENE VOEDSELWEBBEN: OVER KLIMAAT-VERANDERING, HABITATFRAGMENTATIE EN MICROPLASTICS.

prof. Tom Moens

Mariene milieus beslaan niet enkel ongeveer 70% van het aardoppervlak en herbergen een groot deel van de biodiversiteit op aarde, ze leveren ook heel wat ecosysteemdiensten die van groot belang zijn voor de mens. De totale economische waarde daarvan wordt wereldwijd geschat op ca. 50 biljoen € per jaar! Ondanks dit enorme economische belang van mariene milieus voor de mens, worden diezelfde milieus vaak ernstig beïnvloed door menselijke factoren. Klimaatverandering en vervuiling zijn daarbij wellicht de bekendste voorbeelden. Om de gevolgen van dergelijke invloeden op mariene ecosystemen te kunnen inschatten, wordt heel wat onderzoek verricht naar de responsen van individuele soorten. Minder vaak wordt ook gekeken naar de effecten op complexere systemen, waarin de interacties tussen verschillende soorten en/of de effecten op ecosysteemdiensten worden bestudeerd.

In deze les wordt aan de hand van concrete onderzoeksvoorbeelden aangetoond hoe een correct begrip van de menselijke impact op mariene ecosystemen nood heeft aan onderzoek naar de interacties tussen soorten in een gemeenschap. Zo kan de respons van benthische (=bodemleven) gemeenschappen op klimaatverandering bepaald worden door een onverwachte gedragsverandering van één of enkele kernsoorten en de daaruit voortvloeiende effecten op de rest van de gemeenschap en op ecosysteemfuncties. 

Microplastics beïnvloeden niet enkel de ‘fitness’ van individuele soorten, maar ook hun gedrag, en daardoor de roofdier-prooi interacties waarin ze betrokken zijn. En wanneer de mens zijn voetafdruk op het klimaat wil inperken, worden kustecosystemen ingrijpend veranderd door de ontplooiing van windmolenparken, maar ook hier zijn de gevolgen niet altijd zoals voorspeld.