• Vorming
Prijs
10 euro per lessenreeks
Duur
ca. 120 min.
Organisatie
UGent

Vanaf 29 augustus kunt u online of aan de balie van het cultuurcentrum tickets reserveren.

logo UGent

Marine Biology Research Group

Vakgroep Biologie

In deze lessenreeks wordt inzicht gegeven in het belang van mariene voedselwebben en biodiversiteit, hoe mariene ecosystemen worden bedreigd door menselijke activiteiten en welke kennis er noodzakelijk is om een duurzaam beheer van de zee te waarborgen

Maandag 10 oktober 2022

ETEN EN GEGETEN WORDEN IN DE ZEE: VAN BACTERIE TOT CONSUMENT.

prof. Marleen De Troch

De grote biodiversiteit van organismen in de zee vraagt ook een goede organisatie. Hoe leven deze organismen samen en hoe beïnvloeden ze elkaar? Hoe vergaren ze de noodzakelijk energie uit bepaalde voedselbronnen? Oorspronkelijk werd gedacht dat de ene soort de ander opeet en dat alle soorten kunnen ondergebracht worden in een voedselketen. De werkelijkheid blijkt echter veel complexer te zijn. Aan de hand van o.a. voedingsexperimenten en maaganalyses werd aangetoond dat organismen georganiseerd zijn in een complex voedselweb. Hierin worden sommige voedselbronnen door meerdere organismen gebruikt en kan er bijvoorbeeld competitie ontstaan. Een goed inzicht in de interacties tussen organismen in mariene voedselwebben is essentieel om het functioneren van deze ecosystemen beter te begrijpen. Er wordt intensief onderzoek verricht naar mariene voedselwebben en de potentiële impact van een biodiversiteitcrisis en de toenemende druk van de mens op deze voedselwebben.

In deze voordracht zal bijzondere aandacht besteed worden aan de positie van bodemdieren in het mariene voedselweb. Het voorgesteld onderzoek richt zich vooral op roeipootkreeftjes (Copepoda) omdat ze zeer overvloedig aanwezig zijn in mariene sediment en ze een sleutelrol vervullen aan de basis van het voedselweb, waarbij ze energie doorgeven van bacteriën en kiezelwiertjes naar vissen en dus finaal ook de mens. Hun voedingsecologie wordt in detail onderzocht aan de hand van labo- en veldexperimenten. Hierbij wordt gebruikt gemaakt van vetzuren die als biomarkers toelaten om het opgenomen voedsel te traceren in deze bodemdieren. Deze presentatie zal inzicht verschaffen in het algemeen functioneren van mariene ecosystemen en zijn bedreigingen.