Een gezonde kijk op rugklachten

maandag 3 februari 2020 om 14.00
Vorming
Prijs: 
30 euro per academiejaar (10 lezingen)
Duur: 
ca. 120 min.

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen,

vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Prof. Lieven Daneels.

vakgroep Fysiotherapie en orthopedie. Prof. Bart Poffyn.

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen,

vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie. Prof. Geert Crombez.

 

Op basis van de nationale gezondheidsenquête in België (2010) kunnen we stellen dat lage rugklachten zijn geëvolueerd tot de meest
voorkomende zelfgerapporteerde aandoening en aldus een aanzienlijk probleem vormen binnen de gezondheidszorg. De hoge prevalentie leidt in de beroepsbevolking tot hoge directe en indirecte kosten.
Binnen deze lessenreeks zijn een orthopedisch chirurg, een kinesitherapeut en een psycholoog aan het woord. Zij bieden een multiperspectivistische kijk op lage rugklachten. Deze multidisciplinaire benadering zal u in staat stellen om een gezonde kijk op rugklachten te verwerven.

 

 

 

 
een dokter bestudeert een röntgenfoto
MAANDAG 03 FEBRUARI 2020: BEWEGEN, DE CRUCIALE SCHAKEL VOOR EEN GEZONDE RUG.
Prof. Lieven Danneels


Lagerugpijn is een zeer frequent voorkomend probleem. Het verloop van acute lagerugpijn wordt typisch voorgesteld als zijnde goedaardig, met een snelle verbetering en herstel van de symptomen in de eerste dagen en weken na het ontstaan van de klachten. In slechts een klein percentage lagerugpijn- patiënten blijven de symptomen voortbestaan, en spreekt men van chronische lagerugpijn. Dit is echter niet het volledige verhaal. Na een eerste acute opstoot van lagerugpijn, is de kans immers zeer groot op herval of recurrentie. Cijfers variëren van 44 tot 78% kans op herval binnen het eerste jaar na een acute opstoot. Een mogelijke pathofysiologische rol in recurrentie van lagerugpijn wordt toegeschreven aan dysfuncties in de lagerugspieren. In de aanwezigheid van lagerugpijn werden reeds diverse adaptaties in deze spieren vastgesteld, zowel functioneel als structureel. Recente bevindingen binnen onze onderzoeksgroep tonen aan dat sommige van deze veranderingen blijven voortbestaan, ondanks herstel van symptomen en het verdwijnen van de pijn.
Deze bevindingen bieden een innoverende kijk op het belang van de rugspieren, de mogelijke bijdrage tot het onderhouden van recurrente klachten en op de therapeutische consequenties. Deze lezing zal de typische kenmerken van acute, recurrente en lage rugpijn beschrijven en de aangewezen therapeutische aanpak kritisch bespreken. Bij dit alles zal blijken dat bewegen de cruciale schakel is in het behoud of opnieuw verwerven van een gezonde rug.

Delen