Een gezonde kijk op rugklachten

maandag 10 februari 2020 om 14.00
Vorming
Organisatie: 
Ugent i.s.m. gemeentebestuur Koksijde
Prijs: 
30 euro per academiejaar (10 lezingen)

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen,

vakgroep Revalidatiewetenschappen en Kinesitherapie. Prof. Lieven Daneels.

vakgroep Fysiotherapie en orthopedie. Prof. Bart Poffyn.

Faculteit Psychologie en Pedagogische wetenschappen,

vakgroep Experimenteel-Klinische en Gezondheidspsychologie. Prof. Geert Crombez.

 

Op basis van de nationale gezondheidsenquête in België (2010) kunnen we stellen dat lage rugklachten zijn geëvolueerd tot de meest
voorkomende zelfgerapporteerde aandoening en aldus een aanzienlijk probleem vormen binnen de gezondheidszorg. De hoge prevalentie leidt in de beroepsbevolking tot hoge directe en indirecte kosten.
Binnen deze lessenreeks zijn een orthopedisch chirurg, een kinesitherapeut en een psycholoog aan het woord. Zij bieden een multiperspectivistische kijk op lage rugklachten. Deze multidisciplinaire benadering zal u in staat stellen om een gezonde kijk op rugklachten te verwerven.

een dokter bestudeert een röntgenfoto
MAANDAG 10 FEBRUARI 2020: OPERATIEVE MOGELIJKHEDEN VOOR DE BEHANDELING VAN PATHOLOGIE TER HOOGTE VAN DE WERVELZUIL.
Prof. Bart Poffyn

Na een korte heropfrissing betreffende anatomie van de wervelzuil worden de verschillende operatieve behandelingen besproken. Dit omvat de nekwervelzuil, de borstwervelzuil en de lage rug. Als universitair centrum en spine unit van het UZ Gent hebben we een groot aanbod aan patiënten die geopereerd kunnen worden of reeds geopereerd werden. Voor die patiënten moeten we, na het stellen van de diagnose, de beste oplossing zoeken. De verschillende ingrepen en vooral de indicatiestelling – wie wel en niet kan geopereerd worden – worden uitvoerig besproken. Nekpijn en uitstralingspijn naar de bovenste ledematen kunnen het gevolg zijn van een druk op de zenuwstructuren ter hoogte van de wervelzuil. Bij krachtsvermindering en uitstralingspijn kan een hernia de oorzaak zijn van het probleem. De druk kan weggenomen worden door operatief de hernia te verwijderen. Op die manier vermijden we dat een definitieve verlamming van de spieren van het bovenste lidmaat zal optreden.

Het verouderen van de bevolking leidt tot meer slijtage en artrose en kan aanleiding geven tot vernauwing van het kanaal (stenose) waar het ruggenmerg door passeert. Bij druk op het ruggenmerg en duidelijk klinisch beeld kan de stenose operatief weggenomen worden. De operatieve mogelijkheden en indicaties voor het behandelen van zenuwpijn, rugpijn en verlammingstekenen ter hoogte van de onderste ledematen zijn uiteraard het belangrijkste item van deze uiteenzetting. Ook wat er mis kan gaan bij ingrepen door overconsumptie en foute diagnoses en beslissingen worden toegelicht.

Delen