Kunstenkoffers

De Provincie West-Vlaanderen stelt een 19-tal educatieve koffers ter beschikking van West-Vlaamse scholen. Deze kunnen gratis ontleend worden voor een periode van maximum twee weken en zijn begeleid door een werkmap.

Meer info over deze kunstenkoffers en het uitlenen vind je op www.west-vlaanderen.be/genieten/cultuur/ontlenen/uitleendienst/educatieve-koffers
 

Deze koffers zijn bedoeld voor het kleuter- en lager onderwijs.

Audiokoffer