Mensenhandel: Europa en de rode draad der schande

maandag 21 januari 2019 om 14.00
Vorming
Prijs: 
€ 30 per persoon voor de hele lessenreeks.
Duur: 
ca. 120 min.

Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Vakgroep Geschiedenis. Em. Prof. John Everaert

21/01/2019: Het middeleeuwse Europa heroriënteert zijn slavenhandel.

A. Van blanke naar zwarte slaven (7 de → 15 de eeuw).

Gedurende de Middeleeuwen leverde de Slavische wereld blanke slaven. Verschuivingen voltrokken zich in herkomstgebieden, tussenhandelaars (vooral Italianen) en afzetmarkten (moslim-Spanje, Zuid-Europa). Toen de Turkse opmars de recruteringszone afsneed, werd overgeschakeld op zwarte slaven, aangevoerd langs Noord-Afrika.

B. De transatlantische slavenhandel, een deportatie-machine (ca 1450 – ca 1800).

Europa bouwde zijn perfect georganiseerde “driehoekshandel” uit met de actieve medewerking van Afrikaanse leveranciers en een verzekerde afname in koloniaal Amerika. De massale slavenhandel vergde aanpassingen / verschuivingen in handelsmechanismen,
slaven-reservoirs, ruil-prijzen, uitvoercontingenten en afzetmarkten. Voor West-Afrika betekende het bilan een demografische aderlating, gepaard met sociale en culturele ontworteling.

Mensenhandel onder allerlei vormen is van alle tijden en culturen en gebeurt ook vandaag nog. Het humanitair-ingestelde Westen veroordeelt kinderarbeid, of erger nog, de inzet van kind-soldaten. Het vangt stromen asielzoekers op, vaak misleid door mensensmokkelaars. Het verafschuwt de seks-slavernij van gekidnapte meisjes bij Daesh (I.S.) of Boko Haram. Toch gedoogt het tezelfdertijd de gedwongen prostitutie onder “blanke slavinnen”. Maar hoe bedreef en stond Europa vroeger tegenover massale mensenhandel als slaventrafiek en landverhuizing?

Delen