Mensenhandel: Europa en de rode draad der schande

maandag 4 februari 2019 om 14.00
Vorming
Prijs: 
€ 30 per persoon voor de hele lessenreeks.
Duur: 
ca. 120 min.

Faculteit Letteren & Wijsbegeerte, Vakgroep Geschiedenis. Em. Prof. John Everaert

 

04/02/2019: Op Zoek naar een 'nieuwe wereld': overzeese landverhuizing wordt big business (19de eeuw).

A. Landverhuizers aan de Schelde : Antwerpen als internationale emigratiehaven.

Antwerpse reders-kooplui vulden een tekort aan  heenvracht aan met landverhuizers als “nuttige ballast”. In concurrentie met naburige havens, werden tekortkomingen en misbruiken in het treinvervoer naar en bij de transit-opvang en inscheping in Antwerpen zelf op improvisatorische wijze aangepakt. Ook de leefomstandigheden tijdens de overtocht verbeterden. Alleen de roemruchte Red Star Line ontpopte zich tot een model rederij.

B. Een ‘rijke oom in Amerika ?’: van losse tot massa-uitwijking naar Noord-Amerika.
Na fazen van eerst gesubsidieerde en vervolgens bestemmingsgerichte groepsuitwijking, veroorzaakte een dubbele crisis tijdens de periode 1880-1890 een eerste massale emigratiegolf naar de Verenigde Staten. Na de eeuwwisseling scheerde de spontane individuele uitwijzing nooit geziene toppen, abrupt afgebroken door W.O I. Enkele case studies belichten de concentraties van Belgische landverhuizers, vooral landbouwnederzettingen in de Mid-West en rond de industriële attractiepool Detroit. Canada bleef tot na W.O. II een tweederangs-bestemming.

 

Mensenhandel onder allerlei vormen is van alle tijden en culturen en gebeurt ook vandaag nog. Het humanitair-ingestelde Westen veroordeelt kinderarbeid, of erger nog, de inzet van kind-soldaten. Het vangt stromen asielzoekers op, vaak misleid door mensensmokkelaars. Het verafschuwt de seks-slavernij van gekidnapte meisjes bij Daesh (I.S.) of Boko Haram. Toch gedoogt het tezelfdertijd de gedwongen prostitutie onder “blanke slavinnen”. Maar hoe bedreef en stond Europa vroeger tegenover massale mensenhandel als slaventrafiek en landverhuizing?

Delen