Omhels de zee voor het te laat is: over schoonheid en essentialiteit

maandag 25 november 2019 om 14.00
Vorming
Organisatie: 
Ugent i.s.m. gemeentebestuur Koksijde
Prijs: 
30 euro per academiejaar (10 lezingen)
Duur: 
ca. 120 min.

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie. Prof. Colin Janssen.

How inappropriate to call this planet Earth when it is quite clearly… planet Ocean.


Quizvraagje: “Wie ben ik? Ik bedek zeventig percent van de aardoppervlakte en omvat 95% van de ruimte waar dieren en planten leven?” Het belang van het marien milieu voor de mens en de aarde in zijn geheel kan niet overschat worden. Zo leeft twee derde van de wereldbevolking aan of in de nabijheid van de kust, wordt ongeveer 50% van de zuurstof in onze atmosfeer geproduceerd door de oceanen en is de mens in toenemende mate afhankelijk van hulpbronnen, inclusief voedsel, uit zeeën en oceanen. Mariene
ecosystemen herbergen zo’n tweehonderdduizend gekende soorten, met complexe interacties die we nu pas beginnen te begrijpen.

We vermoeden dat we nog meer dan 90% van de soorten moeten ontdekken. Oceanen zijn de motor van het wereldklimaat en staan dus centraal in alle aspecten van de ‘global change’ problematiek. Nadat de mens eeuwenlang met de rug naar de zee heeft geleefd en ertegen ‘vocht’, is de tijd gekomen om ons om te draaien en de zee te omarmen als bondgenoot.

In deze lezingenreeks worden – op begrijpelijke wijze – recente inzichten naar het functioneren van mariene systemen en hun rol in wereldwijde processen besproken. Het belang van de oceanen voor het welzijn en overleven van de mens als soort én de groeiende bedreigingen voor dit uniek deel van onze planeet worden op basis van recente inzichten geanalyseerd.

een citaat van Cousteau tegen een achtergrond van een ondergaande zon aan het strand
MAANDAG 25 NOVEMBER 2019: DE HUILENDE VRIEND. Water and air, the two essential fluids on which all life depends, have become global garbage cans. We worden bijna dagelijks overspoeld door alarmkreten over onze zeeën en oceanen: zeespiegelstijging, opwarming/afkoeling, verzuring van het zeewater, overbevissing, vervuiling in het algemeen en de plastic soep in het bijzonder,… Is het een media-opbod van “erg, erger, ergst” of is het werkelijk slecht gesteld met onze zee-moeder? De spreker analyseert, op basis van objectieve wetenschappelijke gegevens, de oorzaken en de impact op mens en milieu van de belangrijkste bedreigingen voor de gezondheid van de oceanen. Bovenstaande thema’s worden vanuit een globaal perspectief besproken, waarna hij inzoomt op de Noordzee en evalueert “hoe erg of goed” het gesteld is met onze kust

Delen