Omhels de zee voor het te laat is: over schoonheid en essentialiteit

maandag 2 december 2019 om 14.00
Vorming
Organisatie: 
Ugent i.s.m. gemeentebestuur Koksijde
Prijs: 
30 euro per academiejaar (10 lezingen)
Duur: 
ca. 120 min.

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen, vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie. Prof. Colin Janssen.

How inappropriate to call this planet Earth when it is quite clearly… planet Ocean.


Quizvraagje: “Wie ben ik? Ik bedek zeventig percent van de aardoppervlakte en omvat 95% van de ruimte waar dieren en planten leven?” Het belang van het marien milieu voor de mens en de aarde in zijn geheel kan niet overschat worden. Zo leeft twee derde van de wereldbevolking aan of in de nabijheid van de kust, wordt ongeveer 50% van de zuurstof in onze atmosfeer geproduceerd door de oceanen en is de mens in toenemende mate afhankelijk van hulpbronnen, inclusief voedsel, uit zeeën en oceanen. Mariene
ecosystemen herbergen zo’n tweehonderdduizend gekende soorten, met complexe interacties die we nu pas beginnen te begrijpen.

We vermoeden dat we nog meer dan 90% van de soorten moeten ontdekken. Oceanen zijn de motor van het wereldklimaat en staan dus centraal in alle aspecten van de ‘global change’ problematiek. Nadat de mens eeuwenlang met de rug naar de zee heeft geleefd en ertegen ‘vocht’, is de tijd gekomen om ons om te draaien en de zee te omarmen als bondgenoot.

In deze lezingenreeks worden – op begrijpelijke wijze – recente inzichten naar het functioneren van mariene systemen en hun rol in wereldwijde processen besproken. Het belang van de oceanen voor het welzijn en overleven van de mens als soort én de groeiende bedreigingen voor dit uniek deel van onze planeet worden op basis van recente inzichten geanalyseerd.

Citaat tegen de achtergrond van de zee
MAANDAG 02 DECEMBER 2019: DE ONBEKENDE WELDOENER. Health to the ocean means health for us. In deze laatste lezing wordt de vraag beantwoord: “Waarom moeten wij zeeën en oceanen beschermen… koesteren en omhelzen?”. De spreker gaat na hoe en waarom het marien milieu belangrijk is voor de gezondheid van de mens: o.a. via de lucht die we ademen, het voedsel dat we eten, het water dat we drinken en de recreatie-activiteiten die op zee plaatsvinden. Hij bespreekt hoe we deze voordelen moeten afwegen t.o.v. de menselijke negatieve impact besproken in lezing 2. Op basis van recent onderzoek en overtuigende voorbeelden toont hij aan hoe een gezonde zee belangrijke positieve effecten heeft op de fysieke en mentale gezondheid van de mens en hoe weinig we weten over het verband tussen de zee en menselijke gezondheid. Hij besluit met een pleidooi voor meer wijdverspreide kennis en inzichten in deze relaties, zodat de in essentie egoïstische mens, gezonde zeeën en oceanen kan doorgeven aan de volgende generaties en zo kan bijdragen tot het overleven van de mens als soort.

Delen