Schoolprogramma - praktisch

RESERVEREN

Met alle vragen omtrent de reservaties kan je terecht bij Bieke Van Belle, 058 53 29 91 of bieke.vanbelle@koksijde.be.

Reserveren kan online op www.casinokoksijde.be vanaf donderdag 11 juni om 08:30 uur. Alle formulieren die voordien ingediend worden, zullen pas behandeld worden vanaf 12 juni! Reservaties worden aanvaard in volgorde van bestelling. Snel inschrijven is dus de boodschap.

Bij de meeste voorstellingen worden er om artistieke of pedagogische redenen publieksbeperkingen vooropgesteld door het gezelschap. Sommige voorstellingen kunnen dus snel volgeboekt zijn.

annuleren

Annulering wordt enkel aanvaard in geval van overmacht en is slechts mogelijk tot 30 dagen voor de voorstelling. Daarna worden alle gereserveerde plaatsen aangerekend.

BEVESTIGING

U ontvangt van ons ter bevestiging van de inschrijving een overzicht met de door u gereserveerde voorstelling(en). Omdat er bij bepaalde voorstellingen een publieksbeperking is, kunnen we niet altijd alle gevraagde voorstellingen garanderen. Nadien ontvangt u nog een definitieve bevestigingsmail met een overzicht van de effectief vastgelegde voorstellingen.

Door de onzekerheid die gepaard gaat met de coronacrisis, is uw reservatie optioneel en wordt ze pas bevestigd wanneer er meer duidelijkheid is over het nieuwe theaterseizoen.

BETALING

toegangsprijs

kleuter en lager onderwijs: € 4 (podiumvoorstelling) of € 3 (film)
secundair onderwijs: € 5 (podiumvoorstelling) of € 4 (film)
Begeleidende leerkrachten: gratis.
De scholen van Koksijde krijgen 1 euro korting op de voorstelling.

facturatie

De betaling van de schoolvoorstellingen gebeurt na ontvangst van de factuur. De verantwoordelijke leerkracht meldt voor de voorstelling het exacte aantal leerlingen aan de verantwoordelijke van het cultuurcentrum. Op basis van dit opgegeven aantal wordt een factuur opgemaakt. Alleen de aanwezige leerlingen worden aangerekend, doch u begrijpt dat een forse afwijking van het opgegeven aantal vervelende gevolgen kan hebben naar zaalbezetting.

BUSVERVOER

Het gemeentebestuur biedt busvervoer aan tegen een vergoeding van €2,50/leerling voor scholen uit Koksijde. Een aantal dagen voor de voorstelling worden de uren van ophaling gemeld aan de schooldirectie.
Scholen die hun dynamo-plan hebben ingevuld kunnen dankzij hun dynamo-code gratis gebruik maken van vervoer van De Lijn. Meer info hierover kun je vinden op www.cultuurkuur.be/subsidies/dynamoopweg.

CULTUURKUUR

Op cultuurkuur.be kunnen scholen en organisatoren elkaar rechtstreeks contacteren. Organisatoren publiceren hun activiteiten en bereiken meteen de juiste doelgroep. Scholen contacteren organisatoren en gaan met hen aan de slag. Bijkomend wordt er actief gepolst naar de mening van leerkrachten zodat collega’s interessante dingen ontdekken. Cultuurkuur.be is een initiatief van CANON Cultuurcel en CultuurNet Vlaanderen.

THEATERBEZOEK

De voorstellingen starten meestal stipt op het aangeduide uur. Veel theatergezelschappen staan erop dat alle klassen of scholen aanwezig zijn voor de theaterzaal open mag. Om lange wachttijden aan de theaterzaal te vermijden vragen wij dat alle scholen minstens 15 minuten voor aanvang van de voorstelling aanwezig zijn. Zo is er voldoende tijd voor eventuele formaliteiten en kunnen de leerlingen rustig hun plaats innemen. Sommige gezelschappen vragen om het publiek slechts 5 minuten voor aanvang van de voorstelling in de zaal toe te laten. We hopen dat we hiervoor op uw begrip kunnen rekenen.

Buiten onze wil om kan het al eens gebeuren dat een voorstelling omwille van theatertechnische redenen later begint dan gepland. Wij excuseren ons bij voorbaat voor dit vervelend, soms onvermijdelijk ongemak.
Laatkomers worden na aanvang van de voorstelling niet meer tot de theaterzaal toegelaten. Het naar binnen gaan in de zaal is op basis van plaatsbepaling en niet op basis van aankomst in het cultuurcentrum. Deze plaatsbepaling gebeurt aan de hand van het tijdstip van inschrijven.

ZAALPLAN

De leerlingen kiezen niet zelf hun plaats. De leerkrachten begeleiden de leerlingen naar hun plaatsen. Om ongewenst gedrag te vermijden, willen we vragen dat de begeleidende leerkrachten zoveel mogelijk tussen de leerlingen verspreid plaatsnemen. Drank en eetwaren zijn verboden.

VESTIAIRE

Omwille van de brandveiligheidvoorschriften worden jassen niet toegelaten in de Theaterzaal.

APPRECIATIE

Uw mening is belangrijk! Zowel het c.c. CasinoKoksijde als de gezelschappen hechten grote waarde aan uw oordeel, én dat van uw leerlingen. Bij elke voorstelling krijgt u een evaluatieformulier, dat u ook hier kan invullen.  Ook reacties van leerlingen (verslagjes, tekeningen, knutselwerkjes) zijn welkom. Wij sturen ze door naar het gezelschap of drukken ze af in één van onze publicaties.