Stamceltransplantatie en immunotherapie: Hoe kunnen we ons eigen immuunsysteem wapenen in de strijd tegen kanker?

maandag 18 februari 2019 om 14.00
Vorming
Prijs: 
€ 30 per persoon voor de hele lessenreeks.
Duur: 
ca. 120 min.

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, vakgroep Inwendige ziekten. Prof. Tessa Kerre

18/02/2019: Stamceltransplantatie.

Bij een stamceltransplantatie worden stamcellen en cellen van het immuunsysteem gebruikt in de behandeling van kanker of niet-kwaadaardige ziekten waarbij het beenmerg faalt. In deze lezing bespreken we kort wat een autologe stamceltransplantatie is (een behandeling met hoge dosis chemotherapie die het eigen beenmerg vernietigt, gevolgd door het toedienen van ontdooide stamcellen van de patient – die vooraf werden geoogst en ingevroren – waardoor het beenmerg weer herstelt.) We gaan ons echter meer toespitsen op de allogene stamceltransplantatie, waarbij stamcellen en het immuunstysteem van een (verwante of onverwante) donor worden gebruikt in de strijd tegen kanker. We bespreken de indicaties, het verloop en de complicaties van deze ‘ruwe’ vorm van immunotherapie.

WORDT IMMUNOTHERAPIE DE TOEKOMST VAN KANKERBEHANDELING? EN KAN DIT OP TERMIJN CHEMOTHERAPIE EN BESTRALING VERVANGEN?
Deze lessenreeks spitst zich toe op de immunotherapie, een bijzondere vorm van kankerbehandeling die de laatste jaren een enorme doorbraak heeft betekend in de strijd tegen kanker. Stamceltransplantatie met een donor is de oudste vorm van immunotherapie. Het heeft ons geleerd dat het immuunsysteem erg krachtig is in de strijd tegen kanker, en anders ongeneesbare kwaadaardige ziekten kan genezen. Helaas is stamceltransplantatie een erg zware therapie, die een belastende voorbehandeling vereist en veel complicaties kan hebben, onder meer omdat het immuunsysteem van de donor niet alleen de kwaadaardige cellen, maar ook gezonde cellen van de patiënt kan aanvallen.
Immunotherapie vertrekt vanuit het immuunsysteem van de patiënt zelf, waardoor minder bijwerkingen verwacht worden. Maar zaligmakend is deze behandeling ook niet… In deze lessenreeks proberen we deze complexe materie aanschouwelijk en eenvoudig uit te leggen,
en de nodige nuances te leggen.

Delen