Uitdagingen voor het onderwijs: Er zijn geen simpele recepten! [GEANNULEERD]

maandag 23 maart 2020 om 14.00
Vorming
Organisatie: 
Ugent i.s.m. gemeentebestuur Koksijde
Prijs: 
30 euro per academiejaar (10 lezingen)
Duur: 
ca. 120 min.

FACULTEIT POLITIEKE EN SOCIALE WETENSCHAPPEN - VAKGROEP SOCIOLOGIE

FACULTEIT LETTEREN EN WIJSBEGEERTE - VAKGROEP TAALKUNDE

ACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN - VAKGROEP ONDERWIJSKUNDE

Over onderwijs wordt veel gezegd en geschreven. Het is de belangrijkste Vlaamse uitgavenpost en er wordt veel van verwacht in termen van bijdrage aan economische vooruitgang. Onderwijs geldt ook als hefboom voor sociale mobiliteit, waarbij we er graag van uitgaan dat het bij uitstek meritocratisch is: waar je uiteindelijk terecht komt, hangt af van je eigen inspanningen en verdiensten. Nochtans moeten we vaststellen dat onderwijs deze rol niet ten volle speelt. Sociale achtergrond blijft sterk doorwegen in onderwijskansen. Toenemende etnische diversiteit stelt bijkomende uitdagingen. Hierbij is het heel verleidelijk om op basis van vergelijkingen met het buitenland simpele recepten aan te dragen. Onderliggende mechanismen zijn onvoldoende gekend en worden niet altijd in rekening gebracht. Nochtans vraagt deze complexe materie om het innemen van genuanceerde standpunten, gebaseerd op grondig diepgaand onderzoek dat oppervlakkige vergelijkingen door middel van internationale datasets overstijgt. Deze lezingenreeks illustreert dit aan de hand van onderzoek naar sociale oorzaken en gevolgen van studiekeuze in het Vlaamse secundair onderwijs, diversiteit en meertaligheid, onderwijskansen, met een specifiek oog op de verhouding tussen internationale vergelijkingen en diepgaand kleinschalig onderzoek.

GEANNULEERD
Klaslokaal
MAANDAG 23 MAART 2020: PISA … OVER WAT SCHEEF GAAT IN ONDERWIJS?
Prof. Hilde Van Keer

PISA (Programme for International Student Assessment) is een grootschalig internationaal vergelijkend onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarigen test. Het onderzoek startte in 2000 en wordt elke drie jaar herhaald. In elke cyclus worden leesvaardigheid, wiskundige geletterdheid en wetenschappelijke geletterdheid onderzocht. Het internationale karakter van PISA, met meer dan 60 participerende landen of regio’s, vormt een meerwaarde omdat de prestaties onderling vergeleken kunnen worden. Op die manier kan PISA een manier zijn om ons op het vlak van onderwijskwaliteit in België en Vlaanderen te positioneren ten aanzien van andere deelnemende landen. In deze lezing zal worden ingegaan op de trends in de PISA-resultaten voor het Vlaamse onderwijs sinds de eerste cyclus in 2000. In het bijzonder gaan we in op het feit dat ons Vlaams onderwijs er niet in slaagt een hefboom voor sociale mobiliteit te zijn. Wel integendeel, onze scholen blijken de sociaal-etnische ongelijkheid in stand te houden en we illustreren hoe dit in ons onderwijs precies tot uiting komt. Het grootschalige, sterk kwantitatieve en internationaal aangestuurde karakter van het PISA-onderzoek brengt uiteraard ook een aantal beperkingen met zich mee. Ook die nemen we in de lezing onder de loep. Complementair rapporteren we daarom ook een meer kwalitatief diepgaande studie waarin we ‘voice’ gaven aan jongeren. Deze studie biedt een uniek inzicht in het perspectief van jongeren zelf op hun onderwijskansen, op hoe ongelijkheid in ons onderwijs doorweegt en op het al dan niet realiseren van hun ‘leerrecht’.

Delen