We raden u aan contact op te nemen om een vrije datum te vinden. Dit kan bij de verantwoordelijke zaalverhuur (058 53 29 87).

Daarna dient u het online aanvraagformulier in te vullen en in te dienen. U wordt daarna zo snel mogelijk gecontacteerd om verdere afspraken te maken.

Form
hoedanigheid aanvrager
De organisator wenst gebruik te maken van:
toegankelijk voor iedereen?
Wordt er muziek gespeeld?
ticketverkoop door
Ik ga akkoord met de gebruiksvoorwaarden, waarvan ik kennis genomen heb in het huishoudelijk reglement.

*beslissing C.B.S. 12/09/1997: activiteiten in de feestzaal: muziek wordt om 2u30 afgezet - ten laatste om 3u start  opruimen

Opgelet: Voor borden, bestek, tafelnappen of extra materiaal dient de organisator zelf te zorgen (ev. via cateringbedrijf).

De organisatoren van publiek toegankelijke dansfeesten, fuiven en andere evenementen in gemeentelijke zalen of in tenten of andere tijdelijke constructies op het openbaar domein, zijn verplicht voorafgaandelijk en schriftelijk toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen. De aanvraag gebeurt via onderstaande link.