Beste directeurs en leerkrachten,

Wie had ooit kunnen denken dat de deuren van het cultuurcentrum zo lang dicht zouden moeten blijven en dat de pandemie ons zo lang in haar greep zou houden? Midden maart 2020 kwam aan heel veel dingen abrupt een einde en verliep toekomstgericht denken en plannen langs een moeilijk en hobbelig parcours.

Ongeveer anderhalf jaar en heel veel vaccins later durven we weer voorzichtig hopen op een nieuw begin. We ontvangen ons publiek weer met heel veel goesting in ons cultuurcentrum voor een overvol programma vol prachtige voorstellingen, vorming, schoolaanbod, feesten, recepties en ontmoetingen.